Werkwijze:

Voordat de hond met de groep mee kan, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens zo'n gesprek worden bijvoorbeeld bijzonderheden ten aanzien van de hond besproken die belangrijk zijn voor een prettig verloop van de wandeling. Ook kan de hond kennismaken met de persoon die hem in het vervolg thuis komt ophalen. Als definitieve afspraken gemaakt zijn wordt de hond op de afgesproken dag(en) opgehaald om in de groep een uur te wandelen op een plek waar de honden veilig los kunnen lopen. Dit kan zijn in het bos, langs het kanaal, of op warme dagen op een plek waar ze lekker kunnen zwemmen.

De wandelingen vinden plaats na het middaguur. Ook is er een groep voor de avondwandeling die plaats vindt rond 6 uur. Telefonisch of via briefjes wordt contact gehouden om het verloop van de wandelingen en het gedrag van de hond te bespreken.